Susunan Acara Pernikahan

Susunan acara PERNIKAHAN

-Pembukaan
-Pembacaan ayat suci alquran dan saritilawah
-Sungkeman
-Prosesi ijab Kabul
-Penandatangan buku nikah
-Penyerahan mahar
-Penyerahan buku nikah
-Pemasangan cincin
-Doa

Pembukaan

Bagai awal pamulai kato
Sipatan rundiang pandahuluan
Sambah taunjuak ka undangan
Salam tatunggang ka nan baanjuangan
Kaganti bajawek tangan

Assalamualaikum wr.wb

Pandang jauah lah dilayangkan
Pandang dakek alah ditukiakkan
Sasuai jo janji nan diikek
Sasuai jo padang nan diukua
Mako tibolah tu kini
Hari jo kutiko nan dinanti

Batagak batu palano
Tampek urang manngaleh saka
Ambo tagak basabab bakarano
Alah sapakaik silang sapangka
Talatak karieh diateh banta
Banta disusun ampek-ampek
Ambo tagak sambia manyambah
Wujuik batin ka nan rapek
Indak basibak jo basisiah
Indak bahinggo jo babateh

Manolah niniek mamak,alim ulama sarato cadiak pandai
Suluah bendang dalam nagari
Limpapeh rumah nan gadangsarato hadirin yang dihormati

Dengan rahmat ALLAH yang maha kuasa,teriring salam dari kami atas kehadiran
Bapak-bapak,ibu-ibu,dan saudara/I ,diacara ijab dan qabul dalam pernikahan
…………putri tercinta bapak ………dengan ……….. putra tercinta bapak …………..
Hari ini …………….

Mengawali acara marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci al-quran oleh
…………………………………………………………..

Dan sari tilawah oleh
……………………………………………………………….

Kita minta hantaran kata dari silang nan bapangka ka rajo nan bapokok yang akan disampaikan oleh bapak…………………………………………………..

Selanjutnya kepada masing-masing calon pengantin untuk melakukan sujud dan minta restu kepada masing-msing orang tua,ayahanda dan ibunda

Manolah mande kanduang dubaden denai
Dihari baiak elok nanko
Denai susun jari nan sapuluah
Denai takuakkan kapalo nan satu,,basujuik dikaki mande jo aia mato
Mamohon ampun sarato maaf ka bakeh mande
Ampunkan denai yo mande
Relakan darah nana lah tatumpah
Relakan nasi nan lah tamakan
Hanyo sabuah pinta denai
Relakan denai untuak malangkah
Lapeh lah denai jo hati nan suci
Jo muko nan janiah
Mande relakan darah nan lah tatumpah
Rilakan susu nan lah taminum

-Hanyo sabuah pinto mande
Kanalah tapian tampek mandi
Kanalah kami nan batinggakan
Mande lapeh ananda jo ati nan suci

Ayah kanduang dubadan denai
Dijodohkan kami untuak barumah tango
Sabalum kami malangkah jauah
Salam jo sambah sarato sujuik
Sambah simpuah sarato ampun
Sajak ketek denai ka diambiak urang
Hanyo sabuah pinto denai
Rilakan ati nan lah tasinnguang
Rilakan paluah nan lah tacurah
Rilakan jariah nan lah tapakai
Kok ado kato nan talompek
Kok ado buek nan lah salah tingkah
Ampun jo maaf denai pintokan
Ampunkan denai yo ayah
Ampunkan denai

-ANak kanduang sibiran tulang
Mainan mato pagi jo patang
Lah tibo utang dek ayah nak
Utang sarak urang namokan
Anak ka iiyo ka balaiye
Dangakan kato ayah nan elok nak
Jan maninggaan malu jo sopan
Kalau ado samo dimakan
Kalau indak samo mancari
Bajalan din an luruih,,bakato di nan bana
Ayah lapeh anak jo hati nan suci
Jo muko nan janiah

Anak malangkah bukan dek gadang hati
antah kok elok..Antah kok buruak
rilakan hati nan luko
rilakan hati nan lah tasinggung
ampun sarato maaf denai pinto.

Hadirin yang kami hormati
Selanjutnya kita ikuti bersama upacara akad nikah yang dipimpin oleh Bapak
…………………………………………………………………….

Yang menjadi saksi nikah dari pihak mempelai wanita
1.
2.
3.

Yang menjadi saksi pernikahan dari pihak mempelai pria
1.
2.
3.

=Dilanjutkan dengan penanda tanganan akte nikah
=Berikutnya penyerahan mahar dari penganten pria
=Pemasangan cincin

Hadirin yang kami hormati
Sebagai bekal bagi kedua mempelai dalam menempuh kehidupan rumah tannga yang penuh liku,marilah kita dengarkan butir-butir nasehat perkawinan yang akan disampaikan oleh bapak………………………………………

Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada ALLAH SWT ,yang telah mempertemukan kedua penganten,sekaligus kedua belah pihak keluarga,marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh bapak……………………………………..

Kok dapek pintak jo pinto
Iyo juo kato urang mudiak
Rang padang mahanik banang
Dikumpua-kumpua dilipek
Dilipek lalu dipatigo
Kok dirantang namuah nyo panjang
Elok dikumpua nak nyo singkek
Singkek sakadar kapaguno
Namun tibonyo disinan juo

Sairiang balam jo barabah
Balam lalu barabah mandi
Pucuak cimpago rang patahkan
Sairiang salam sarato sambah
Salam lalu sambah kumbali
Maaf jo rela kami mohonkan

Terima kasih atas segala perhatian

ASSALAMUALAIKUM WR.wb
 
 
*Ini dari fb temen.. Firdaus Bin Musa.. boleh dishare katanya.. :)

Comments

Popular posts from this blog

Prosesi Pelaksanaan Akad Nikah (versi sederhana Adat Minangkabau)

Kantung Mata Perempuan

Pantun Manyerak Bareh Kunik #1